Khi bạn thắc mắc hay cần hỗ trợ vấn đề gì đó bạn ngại ra Web để được hỗ trợ thì làm như sau :

Vào Game và gõ lệnh :


/report : Nội dung cần xử lý


BQT sẽ xử lý trong khi tiếp nhận thông tin