/freepoint tẩy toàn bộ point

/freeagi tẩy nhanh nhẹn
/freestr tẩy sức mạnh
/freevit tẩy máu
/freeene tẩy năng lượng

Chúc các bạn thành công !