Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

1. Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

- Cấp độ yêu cầu: Level 150 trở lên

- Dành cho các Class: Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ (DK, DW, ELF, SUM)

- Nơi nhận nhiệm vụ: Devias NPC Sebina (183, 34)


+ Phần Thưởng

- Chiến Binh thành Kỵ Sĩ (DK - BK)

- Phù Thủy thành Pháp Sư (DW - SM)

- Tiên Nữ thành Thánh Nữ (Elf - ME)

- Thuật Sĩ thành Thuật Sư (Sum - BSum)

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina (Scroll of the Emperor)

+ Nơi tìm: Lost Tower, 2, 3....- Sau khi hoàn thành ta nhận tiếp nhiệm vụ giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy (Broken Sword)

Phù thủy: linh hồn phù thủy (Sould of Wizard)

Tiên nữ: nước mắt tiên nữ (Tear of Elf)

Thuật sĩ: con mắt Abyss ( Abyss Eye)

+ Nơi tìm: Lost Tower 5, 6, 7, Atlans, Aida.....

2. Nhiệm vụ 220 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Cấp độ yêu cầu: Level 220 trở lên

Dành cho các Class: Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư (Đã làm xong quest 150)

Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans) or kế bên chị Sebina (quest 150)

Marlon thường Teleport các tọa độ: Davias (198, 45) Noria (170,88), Atlans (17,25), Loren (137,87)+ Phần Thưởng

- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng. Gồm 2 giai đoạn

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

- Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan 1, Aida2, Kantru1.....- Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan3. Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

Cấp độ yêu cầu

- Giai đoạn 1: Level 380 trở lên

- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400

- Điều Kiện: Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220

Dành cho tất cả Class

Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Devin tại Crywolf (288,48)


Phần Thưởng

- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)

- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)

- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)

- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)

- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)

- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)

- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

- Giai đoạn 1: Nhận tại anh Devin luôn

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Devin

+ Nơi tìm:

- Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida, vào sâu Aida 2(Hell Maine)

- Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan. Hang dơi (Death Beam Knight)

- Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus, cuối Icarus (Phoenix of Darkness)

- Giai đoạn 2: Cũng nhận tại Anh Devin luôn

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại ở Barrack, giết xong quay về báo cáo

+ Muốn xuống Barrack phải hối lộ cho con sói 3tr =]], nó đứng gần Devin luôn, AE đỡ đi xa
- Giai đoạn 3: Nhận tại anh Devin luôn

+ Phần thưởng: Có thể sử dụng bảng Master Skill (Ấn nút A)

+ Yêu cầu lvl: 400

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo

+ Mô tả: Nói chuyện với Anh sói vào Barrack, đi cuối đường Barrack có đầu sói (Tab bản đồ có dấu chấm xanh lá) bạn nc với nó để vào Balgass Refuge, đồ sát Dark Elf